header wielsloten


Meest verkocht
1427028109-sisow-betaalmethodes.png

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Toolstoreonline

Artikel 1         Definities en toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op - en gelden voor - alle aanbiedingen, alle door de gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en/of overige handelingen van Toolstoreonline te Enschede, hierna te noemen: Toolstoreonline.
 2. De koper/opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden benoemd als: de wederpartij.
 3. Indien de wederpartij zijn eigen voorwaarden hanteert, zullen deze niet worden toegepast, mits met schriftelijk toestemming van Toolstoreonline.
 4. Toolstoreonline heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde te wijzigen/aan te vullen.
 5. De wederpartij stemt met deze Algemene Voorwaarden in als men gebruik maakt van de site van Toolstoreonline om bestelling(en) te plaatsen.

Artikel 2         Aanbiedingen en prijzen

 1. Alle vermelde prijzen zijn INCLUSIEF btw.
 2. De producten worden geleverd tegen de prijs die op de dag van overeenkomst geldt.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten.

Artikel 3         Totstandkoming overeenkomsten

 1. Deze overeenkomst komt tot stand als de wederpartij het bestelde heeft betaald.
 2. Deze overeenkomst kan alleen worden ontbonden in opdracht van de wederpartij door schriftelijke toestemming van Toolstoreonline.

Artikel 4         Betaling

 1. Via internet kan de bestelling op de volgende manieren betaald worden:
  - iDEAL;
  - MrCash;
  - SoFort banking;

  - vooruitbetaling.

Artikel 5         Leveringen en leveringstijden

 1. Toolstoreonline streeft ernaar binnen 2 á 3 werkdagen de producten te leveren op het opgegeven adres door de wederpartij.
 2. Als het bestelde product niet op voorraad is wordt de wederpartij bericht per e-mail. Hierin staat wanneer het product weer beschikbaar is en dus zal worden afgeleverd.

Artikel 6         Reclameren, retour en ruilen

 1. Wanneer de producten bij de wederpartij zijn afgeleverd, is de wederpartij verplicht om te producten nauwkeurig te controleren op tekortkomingen, beschadigingen en op overige gebreken.
 2. Indien er gebreken zijn aan het ongebruikte product, is de wederpartij verplicht dit binnen 1 dag, na aflevering, per e-mail te melden aan Toolstoreonline. Na die dag wordt de reclame niet meer in behandeling genomen door Toolstoreonline.
 3. Producten kunnen pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Toolstoreonline aan de wederpartij worden geretourneerd in originele, onbeschadigde en complete staat.
 4. De transportkosten voor het terugzenden van het product is voor rekening van de wederpartij, tenzij punt 2.
 5. De wettelijke termijn van de herroepingsplicht bedraagt 14 kalenderdagen. Klik hier voor het herroepingsformulier.

Artikel 7         Aansprakelijkheid en garantie

 1. Toolstoreonline is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het geleverde product.
 2. Toolstoreonline is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het van het product bij terugzending door wederpartij aan Toolstoreonline.
 3. Toolstoreonline is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies als gevolg van punt 1 en/of 2.
 4. De producten hebben een garantie van 2 jaar, afhankelijk van het product.

Artikel 8         Persoonsgegevens

 1. Alle gegevens van de wederpartij worden niet aan derden verstrekt.
 2. Wanneer de wederpartij zijn/haar gegevens wil wijzigen/inzien, kan dit per e-mail worden aangevraagd.

Artikel 9         Rechtmacht en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Toolstoreonline en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
WinkelwagenZoeken

©2024 toolstoreonline webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop